Løn/Forældrebetaling


 

 
  Jeg er som institutionerne forudbetalt, og det vil sige at min løn skal indsættes så den er til disposition på min Nemkonto senest d.sidste hverdag i måneden.
Der betales 12 gange årligt.
 
I praksis fungerer det sådan her:
 
Forældrene modtager hver måned et kommunalt tilskud på 7.351 kr (2023) for fuldtidspasning(over 30 timer).
Tilskuddet kan dermed maksimalt udgøre 75% af udgifterne til børnepasningen.
 
Det kommunale tilskud bliver udbetalt til forældres Nemkonto den SIDSTE hverdag i  måneden og er bagudbetalt.
 
Forældre overfører både egenbetalingen samt det kommunale tilskud ( i alt 11.300kr.) direkte til børnepassers Nemkonto.
Beløbet SKAL være til dispotition på oplyst kontonummer senest d.sidste hverdag i måneden.
Forælders egenbetaling svare til kommunal vuggestuetakst inkl frokost.

Bemærk:
Børnepassers løn er B-indkomst.
Børnepasser SKAL betale arbejdsmarkedsbidrag som udgør 8% af lønnen.
Jeg sørger selv for indbetaling af B-skat og ATP-Bidrag samt andre skattemæssige forhold
 
Forældrebetalingen ved Privat børnepasning er inkl.mad /frugt, bleer samt udflugter m.m.
Dvs.ingen ekstra eller uforudsette udgifter.
 
Ved kontraktindgåelse overfører forælder oplyst reserveringsgebyr for reservation af plads hos Amager Børnepasning.
Gebyret modregnes forælders første fulde betaling på som skal være overført inden opstartsdatoen.
 
Kvittering for betaling:
Hver måned udfyldes en kvittering som dokumentation for betaling.
Kvitteringen skal hver måned sendes online via et skema til Pladsanvisningens  Info-team, som videregiver oplysningerne til SKAT som derefter beregner hvor meget jeg skal betale i skat pr.måned .
 
Der betales samme beløb i året ALLE 12 måneder også under ferie, sygdom, lukkedage/fridage samt helligdage.

Der er søskenderabat som i den kommunale dagpleje.

Der ydes IKKE friplads i private pasningsordninger