Trivsel og samarbejde

I min private pasningsordning er det vigtigt, at barnet er i trivsel og har det sjovt.

Samtidig ønsker jeg, at give dit barn den tryghed og nærvær, det har behov for, når mor og far ikke er der.  

Jeg lægger stor vægt på, at børnene får lov til at bruge deres krop.

Mærke hvor deres grænser går og kan erfare, at de faktisk kan en hel del selv. Børnene kan bruge kroppen meget udenfor.

De kan røre ved ting, som vil føles helt forskelligt, mærke vinden i ansigtet og kan træne deres balance og motorik, når de kravler op på en træstamme i skovbunden eller triller ned af en bakke.

HUSK, at det er bevist, at børn der kommer ud hver dag, er sunde og glade børn. 

Kontakten mellem dagplejer og forældre har stor betydning for barnets trivsel. 

Derfor forventer jeg et godt samarbejde som indeholder tillid, ærlighed, gensidig respekt og samtidig at vi kan have en åben dialog omkring barnet. 

Jeg forventer ligeledes at retningslinjer og vilkår i pasningskontrakten til enhver tid respekteres og overholdes. 

 Jeg vil rigtig gerne høre om barnets trivsel derhjemme, om der er forandringer, om barnet har sovet og spist godt inden aflevering osv, ikke at vi behøver at smalltalke i halve timer! 

Jeg vil være åben overfor forældre ved at fortælle om barnets dag i dagplejen, om de oplevelser vi har gjort os, om barnet har spist mindre end normalt eller hvad det nu kunne være. 

Samtidig håber jeg at I er åbne overfor emner, der måske ikke er så nemme at modtage, da det er jeres guldklumper, det drejer sig om. 

Opstår der problemer af den ene eller den anden art, finder vi sammen en ekstra tid til en samtale, det er rart at få snakket om problemerne i fred og ro. 

Utilfredshed eller kritik af min praksis i dagplejen vil jeg gerne bliver afleveret det rigtige sted, nemlig hos mig, så jeg kan ændre på det eller forklare hvorfor jeg gør som jeg gør.