Privat pasning

Privat børnepasning er en del af "frit valg" ordningen.
Det har INTET med sort arbejde at gøre.
Den private børnepasser og forældrene "vælger" hinanden.
 

I kan vælge at bruge privat pasning i stedet for en plads i en kommunal institution.

I kan også vælge at bruge min ordning, mens I venter på plads til vuggestue eller børnehave.

Når og såfremt I får tilbudt en vuggestueplads fra pladsanvisningen,så har I ret til at takke skrifteligt nej, og har både mulighed og ret til at rykke og dermed udskyde jeres behovsdato ubegræset antal gange.

Og nej,

jeres barn kommer IKKE bag i køen, mister ligeldes IKKE sin anciennitet, og bliver selvfølgelig IKKE slettet af ventelisten fordi man som forældre vælger at takke nej, og derefter rykker ens behovsdato.

Hver gang man skulle rykke ens behovsdato, så bliver den pr. automatik rykket 2 måneder frem, og man vil få tilbudt plads igen efter de 2 måneder.

Ovenstående er proceduren og måden hvordan tingene hænger sammen i praksis.

Det er det gode ved fritvalgordningen..

Man har reelt et valg og kan vælge ud fra hvad der passer bedst til ens behov, ønsker og værdier.

 

En privat børnepasser er selvstændig erhvervsdrivende. Derfor er der INGEN risiko for fyring af ens børnepasser.
En privat børnepasserer godkendt af kommunen til at passe op til 4 børn i sit eget hjem.

I kortere overgangsperioder kan man have tilladelse til at passe 5 børn.
Hjemmet er sikkerhedsgodkendt af kommunen.
Kommunen fører tilsyn med dagplejen både anmeldte
 og uanmeldte besøg flere gange om året.
En privat børnepasser bestemmer selv sine åbningstider (dog max 48 timer pr. uge), og kan derfor ofte være temmelig fleksibel.
Der ydes søskende rabat i den private ordning.
Forældrene betaler direkte til børnepasser, hvorefter de modtager et tilskud på 75% af udgiften fra kommunen.

Tilskuddet bortfalder, den måned barnet fylder 3 år.
Desværre kan der endnu ikke tilbydes økonomisk friplads.
En privat børnepasser skal selv betale for alt deres udstyr, så som legetøj, barnevogn, sikkerhedsgitter ovs.

Da mit sted stort set er en all inkl.privat pasningsordning er dagens måltider, frugt, bleer alle forbrugsvarer, ture samt oplevelser m.m  inkluderet i prisen.