Opstart og forløb

Forløb og procedure før opstart i pasningsordning:

Forældre får ved kontakt/ besøg udleveret en velkomstfolder.

Den indeholder mange relevante informationer samt oplysninger.

Forældre bliver bekendt med at pasningsordningen har en offentlig Facebook side.

Den fungere som dokumentation og dagbog, og bliver opdateret dagligt med både tekst og billeder.

Forælder og jeg udfylder sammen digitalt via mit-id Københavns Kommunes børnepasningskontrakt /tilskudskontakt, som vil indeholde div.aftaler.

Derudover er der en tillægskontrakt med kontakt oplysninger, pasningsbehov (aflevering/afhentnings tidspunkter oplyses), informationer samt retlingslinjer hos Amager Børnepasning m.m.som forælder skal læse igennem, acceptere og skrive under.

Børnepasningen foregår i mit hjem i Københavns Kommune. 

 

Pædagogisk tilsyn

Der er en tilsynsførende pædagog, der er tilknyttet ordningen.

Besøgene er oftest planlagt, men der vil også forekomme uanmeldte besøg.

Den tilsynsførende pædagog hjælper børnepasseren med råd og vejledning for at sikre barnets trivsel og udvikling.

Du som forælder er også velkommen til selv at deltage i de planlagte tilsynsbesøg.


Legestuer

Den tilsynsførende pædagog kan arrangere legestue en gang om ugen. 

I legestuen kan børnepasseren få inspiration fra andre kollegaer og udveksle erfaringer.. 

Børnene får mulighed for at udvikle sociale og motoriske færdigheder ved at være sammen med andre børn og voksne.