Udmeldelse og kontraktophør

Udmelding / Opsigelse

Der er 1 måneds skriftelig opsigelse.

Det  er løbende måned + 1 måneds opsigelse fra begge parter.

Opsigelsen er gældende fra d. 1. i måneden.

Forældre skal ligeledes udfylde et ophørsskema på Københavns kommunes hjemmeside, og skal derpå sende en kopi af udfyldt ophørsskema på mail til børnepasser.